Promocje Zobacz wszystkie
Lakier hybrydowy 122 Love is in the air 9g
Lakier hybrydowy 122 Love is in the air 9g

18,75 zł

Cena regularna: 25,00 zł

Najniższa cena: 25,00 zł
szt.
Puder Tytanowy Diamond Neon Orange DNC3 23 g
Puder Tytanowy Diamond Neon Orange DNC3 23 g

22,00 zł

Cena regularna: 22,00 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
Puder Tytanowy Diamond Neon Pink DNC4 23 g
Puder Tytanowy Diamond Neon Pink DNC4 23 g

22,00 zł

Cena regularna: 22,00 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
Puder Tytanowy Diamond Neon Lemon DNC1 23 g
Puder Tytanowy Diamond Neon Lemon DNC1 23 g

22,00 zł

Cena regularna: 22,00 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
Puder Tytanowy Diamond Neon Pearl Pink DNC5 23 g
Puder Tytanowy Diamond Neon Pearl Pink DNC5 23 g

22,00 zł

Cena regularna: 22,00 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
Puder Tytanowy Diamond Neon Green DNC2 23 g
Puder Tytanowy Diamond Neon Green DNC2 23 g

22,00 zł

Cena regularna: 22,00 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
 Puder Tytanowy Diamond Fizzing Rose D04 23g
Puder Tytanowy Diamond Fizzing Rose D04 23g

22,00 zł

Cena regularna: 22,00 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
 Puder Tytanowy Diamond Peachy Gloss D03 23g
Puder Tytanowy Diamond Peachy Gloss D03 23g

22,00 zł

Cena regularna: 22,00 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
 Puder Tytanowy Diamond Marine Wink D01 23g
Puder Tytanowy Diamond Marine Wink D01 23g

22,00 zł

Cena regularna: 22,00 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
Snow Top Coat Shiny 9g
Snow Top Coat Shiny 9g

22,50 zł

Cena regularna: 30,00 zł

Najniższa cena: 22,50 zł
szt.
Care Base Rose 9g
Care Base Rose 9g

22,50 zł

Cena regularna: 30,00 zł

Najniższa cena: 22,50 zł
szt.
Lakier hybrydowy 226 Neon Green 9g
Lakier hybrydowy 226 Neon Green 9g

12,50 zł

Cena regularna: 12,50 zł

Najniższa cena: 12,50 zł
szt.
Polityka prywatności RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.namera.pl (zwanego dalej: „Sklepem Online”).

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach ul Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569456, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, o kapitale zakładowym wynoszącym: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100 groszy), w całości wpłaconym, dalej: NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane osobowe zbierane przez NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych i cel

NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji konta w Sklepie Online, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 1. adres e-mail,
 2. dane adresowe:
 3. kod pocztowy i miejscowość;
 4. kraj (państwo);
 5. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 6. imię i nazwisko;
 7. numer telefonu.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Online Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. dane adresowe:
 3. kod pocztowy i miejscowość;
 4. kraj (państwo);
 5. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 6. imię i nazwisko;
 7. numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. firmę Przedsiębiorcy;
 2. numer NIP.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Przekazanie danych osobowych do NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Udostępniane lub powierzane

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy prowadzeniu Sklepu Online. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

 1. Podmioty przetwarzające NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Online,
 2. Administratorzy NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe przechowywane są:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Online, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 1. firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.;
 2. Poczta Polska S.A.,
 3. InPost S.A..

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji (Newsletter) na jego adres e-mail NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Online.

W przypadku skierowania żądania NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Cookies

Sklep Online używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Online, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików cookies też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Online.

NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Online. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.

NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Online przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Online, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Online.

§ 4 Uprawnienia Klientów

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody,
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
 2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 3. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 4. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 5. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych.
 6. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 7. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega;
 8. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 9. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem ze Sklepu Online.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

 1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Klient ma prawo żądać od NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem

NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep ONLINE umożliwia wygenerowanie nowego hasła. NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§ 6 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym NACOMI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@namera.pl
Data publikacji: 15 maja 2019 r.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium